Tomb Kompetansesenter tilbyr kurs blant annet knyttet til til landbruk og utdanning.
Tilhørighet: TOMB videregående skole og landbruksstudier. Tomballéen 7, 1640 RÅDE - tlf 69 29 30 00